Projekt BIOTOP:

Pod pojmom „biotop“ sa dá chápať viac významov. Doslovný preklad slova znamená stanovisko, najmenší prírodný životný priestor, na ktorom žije živočích alebo rastlina. Ak si chcete predstaviť ako vyzerá a funguje biotop stačí si predstaviť Senecké jazerá, ktoré sú typickým príkladom. Nikto tu vodu nefiltruje, prírodné procesy sa postarajú o všetko. Ak si však chceme vybudovať niečo podobné doma na záhrade platia tu iné zásady, ktoré treba dodržať. Platí zásada čím je väčšia filtračná časť - zóna, tým menej technológie treba použiť. Každý biotop je iný, nedá sa urobiť dva rovnaké. Dobre vybudovaný biotop potrebuje približne tri roky, aby sa zastabilizoval, to však neznamená že do vtedy sa nedá využívať. Ved aká by to bola záhrada bez vody, voda je život. Výhody takéhoto prvku v záhrade sú nevyčísliteľné, zvyšovanie vlhkosti v okolí, znižovanie teploty v okolí, priaznivé pôsobenie na rozvoj flóry a fauny v okolí. A toto všetko vplýva na zlepšenie životného prostredia človeka. Na Slovensku nie sú Biotopy veľmi rozšírené, nakoľko bol ešte pred pár rokmi problém nájsť niekoho kto by ich vedel kvalitne navrhnúť a vybudovať. Preto fy Kasas Gardens s.r.o. začala spoluprácu s fy Takacs s.r.o., ktorá nám pomáha s navrhovaním a riešením Biotopov. Ak Vás Biotop zaujal a začínate váhať, lebo však Vy ste chceli bazén, máme aj pre Vás odpoveď – Biobazén. Čo by ste chceli viac, aby sa Vaše deti kúpali v chlórovej vode, alebo vode, ktorú filtrujú rastliny?...

trávnik